فرم استخدام

شرکتی در لوشان برای انجام پروژه های خود در زمینه های مختلف به نیروهای پاره وقت و تمام وقت نیازمند است. لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.